Startmotor: De definitieve gids

startmotor-gids-feature

 

Startmotor: De definitieve gids

 

startmotor-gidsElk voertuig, of het nu een modern of ouder model is, heeft een startsysteem. Het hart van dit alles is de startmotor. Ook bekend als zelfstarter, elektrische startmotor of startmotor, is de startmotor van een auto een essentieel apparaat. De starter is zo belangrijk in een auto dat de afwezigheid of een defect ervan kan betekenen dat de auto niet rijdt. Als je dit apparaat kent, kun je ervoor zorgen dat je auto altijd start wanneer je dat wilt.

We hebben deze gids voor startmotoren samengesteld om je een geïnformeerde auto-eigenaar of auto-onderdelenhandelaar te maken. Hij bevat informatie over de verschillende soorten startmotoren, van de zelfstartervariant voor motorfietsen tot de zelfstarterversie voor auto's. We verdiepen ons in de onderdelen die het apparaat maken, van de elektromagneet van de startmotor tot de borstels in de motoreenheid.

Om je te helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen met een defecte elektromagneetstartmotor, hebben we de tekenen waarop je moet letten en hoe je ze moet aanpakken voor je op een rijtje gezet. We geven ook advies over hoe je een startmotor koopt, of het nu voor een personenauto, vrachtwagen of motor is. Kortom, de gids bevat alles wat je misschien wilde weten over elektrische startmotoren. Laten we beginnen.

Hoofdstuk 1: Definitie startmotor

Hoofdstuk 2: Onderdelen startmotor

Hoofdstuk 3: Soorten starters

Hoofdstuk 4: Startmotorcategorieën volgens startmethode

Hoofdstuk 5: Problemen met startmotoren

Hoofdstuk 6: Probleemoplossingsmethoden voor startmotoren

Hoofdstuk 7 Startmotor Kopen

Hoofdstuk 1

Startmotor Definitie

 

Handleiding startmotor
Bron: http://actaudio.net

Een startmotor is het onderdeel dat wordt gebruikt om een verbrandingsmotor te starten. Er zijn verschillende soorten startmotoren, elk met een eigen methode om rotatie te produceren. Deze gids gaat over de elektrische startmotor, die tegenwoordig het meest wordt gebruikt in verschillende voertuigen.

Dit type starter wordt meestal in de buurt van de transmissie gemonteerd en bestaat uit een kleine elektromotor, een rondselaandrijving en een elektromagneet voor de starter. De drie onderdelen zijn met elkaar verbonden, waarbij de solenoïde bovenop de motor zit en het rondsel de motoras aandrijft.

Startmotoren maken deel uit van het startsysteem van een voertuig dat bestaat uit de accu, het contactslot, het startrelais, de kabels en de tandkrans op het vliegwiel van de motor. Het startsysteem in een automatische versnellingsbak heeft ook een neutraal-veiligheidsschakelaar, wat het equivalent is van de koppelingsschakelaar die wordt gebruikt in voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak.

Startsystemen waren niet altijd elektrisch. De eerste versies werden met de hand bediend. Deze handmatige motorstarters waren niet alleen inefficiënt, maar ook gevaarlijk. Er gebeurden vaak ongelukken door rondvliegende slingerhendels, sommige zelfs met dodelijke afloop. Dat leidde tot de uitvinding van startmotoren waarvoor geen handmatige start nodig was.

Het startsysteem voor auto's is sterk geëvolueerd tot wat het nu is. De moderne versie is veel effectiever, met onderdelen die zeer efficiënt en duurzaam zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat je een elektromagneet, startmotor of batterij vindt die honderden startsessies meegaat zonder defect te raken.

 

Functie startmotor

Het doel van een motorstartsysteem is om de motor van een voertuig aan te zwengelen zodat het kan beginnen draaien. Dat gebeurt met behulp van de accu, de startmotor en de elektromagneet starter. Wat is het doel van de elektromagneet starter in dit alles? Dat kun je je afvragen. Zoals we later zullen zien, dient de elektromagneet starter een zeer nuttig doel.

Eén, hij helpt het circuit te sluiten dat stroom door de startmotor stuurt zodat deze begint te werken. Ten tweede bedient de solenoïde een plunjer die de rondselaandrijving duwt om het rondsel met dat op het vliegwiel te vergrendelen. Dat brengt de energie van de draaiende motor over op het vliegwiel en zorgt ervoor dat de motor start.

 

Functie startmotor
Bron: http://www.autoelectro.co.uk

Werkingsprincipe startmotor

Werkingsprincipe startmotor
Bron: http://autosystempro.com

Het werkingsprincipe van een startmotor is vrij eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Dit is wat er gebeurt in een typisch elektrisch startmotor-systeem.

Wanneer u de contactsleutel in de START-stand draait of op de START-knop drukt in de nieuwere voertuigen, gaat er een kleine stroom lopen om het starterrelais te activeren. Het startrelais werkt op zijn beurt in een circuit dat een grotere stroom levert aan de elektromagneet van de starter. Zoals we eerder zagen, sluit de elektromagneet contacten om een circuit te voltooien dat een grote hoeveelheid stroom van de accu naar de startmotor stuurt. De motor begint dan te draaien.

Ondertussen heeft de elektromagneet van de starter ook een stang naar voren geduwd. De beweging werkt als een mechanisme dat het rondsel in het vliegwiel draait. Het tandwielsysteem in de startmotor is ontworpen om de rotatie van de motor over te brengen op het vliegwiel. Hierdoor draait het vliegwiel en levert het de energie die nodig is om de motor te laten draaien.

De hierboven beschreven gebeurtenissen treden vrijwel onmiddellijk op zodra je het contactslot sluit. De startmotor mag niet lang draaien, anders raakt hij oververhit. Bij een typische start mag hij maar een paar seconden draaien. Dat is vaak genoeg tijd om de motor te starten. In de gevallen waarin dat niet het geval is, is het raadzaam om tussen de ontstekingspogingen te wachten zodat de motor voldoende kan afkoelen.

 

Onderdelen en functies van het startsysteem

Onderdelen en functies van het startsysteem
Bron: https://mazoonwelds.wordpress.com

Omdat het startsysteem een combinatie van verschillende onderdelen is, zou het goed zijn als we het doel van elk onderdeel bespreken. Een defect onderdeel van het systeem kan er namelijk voor zorgen dat de startmotor niet meer werkt of zelfs niet meer functioneert. De belangrijkste onderdelen zijn

 

Batterij- meestal een oplaadbaar loodzuur type, levert de batterij de nodige elektrische energie om het startsysteem te laten werken. De meeste accu's zijn 12V, maar de types die in grote voertuigen of motoren worden gebruikt, hebben een hogere spanning, tot wel 24V.

 

Contactschakelaarde schakelaar waarmee de bestuurder van een voertuig de batterijstroom kan verdelen naar waar die nodig is. Dat kunnen de autoaccessoires of andere aandrijffuncties zijn. In ons geval stuurt het contactslot stroom naar het startsysteem.

Typische ontstekingscut
Bron: http://ukimguta.pw

Om het startsysteem van stroom te voorzien, moet de contactschakelaar in de START-stand worden gedraaid. Hierdoor worden circuits geopend om het ontstekingscircuit en de startmotor van de nodige stroom te voorzien. De START-functie duurt slechts enkele seconden.

 

Neutraal-veiligheidsschakelaarDeze schakelaar wordt gebruikt in moderne voertuigen met automatische transmissie. Hij weigert de stroomtoevoer naar het startsysteem tenzij de transmissie in "park" of "neutraal" staat. In een auto met handgeschakelde versnellingsbak is de schakelaar anders en staat hij bekend als koppelingsschakelaar. Hij heeft echter dezelfde functie. De schakelaar is verbonden met de koppeling zodat de starter alleen werkt als de koppeling wordt ingedrukt.

 

Startrelais- Een relaisschakeling gebruikt in principe een kleine hoeveelheid stroom om een grotere hoeveelheid in een circuit in te schakelen. Startmotorsystemen in auto's hebben meestal een enorme hoeveelheid stroom nodig om te werken - in de orde van 200 ampère en meer. Die hoeveelheid elektriciteit zou onder andere de draden in het ontstekingscircuit doen smelten.

Een alternatief zou zijn om deze draden heel dik te maken, wat niet praktisch zou zijn. Het startrelais gebruikt een kleine stroom van de accu om een circuit te sluiten dat een grote stroom levert aan de startmotor.

 

Startmotor elektromagneetHet is het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het sluiten van het circuit om de startmotor van stroom te voorzien. Het duwt ook het rondselaandrijftandwiel in de juiste positie ten opzichte van het vliegwieltandwiel. De elektromagneet van de starter zit bovenop de startmotor en vormt zo één geheel.

 

Startmotoreen kleine maar koppelrijke motor die de kinetische energie levert om de motor te laten draaien. De motor heeft grote hoeveelheden stroom nodig en daarom moet het circuit dat hem met de accu verbindt, worden gesloten door de elektromagneet van de starter om de andere componenten te omzeilen. De motor bestaat uit een anker en een magneet. De magneet kan permanent of elektromagnetisch zijn.

Nu we hebben gekeken naar wat een startmotor is en de verschillende onderdelen waarmee hij samenwerkt, kunnen we de verschillende typen bekijken die in motorvoertuigen worden gebruikt. Er zijn er verschillende. Elk heeft zijn voor- en nadelen, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen ontdekken.

Hoofdstuk 2

Startmotor Onderdelen

Startmotor Onderdelen
Bron: http://succeedauto.en.gasgoo.com

De startmotor bestaat uit verschillende onderdelen die samenwerken. De meeste onderdelen zijn mechanisch en bewegen om een vereiste functie uit te voeren. Andere zijn elektrisch en dienen om stroom door de starter te laten lopen. In dit hoofdstuk zullen we ons bezighouden met de belangrijkste onderdelen van een startmotor. Dit zijn de onderdelen die essentiële functies vervullen en die, als ze defect zijn, een defect startsysteem kunnen betekenen.

Namen en functies van startmotoronderdelen

De belangrijkste onderdelen zijn:

 1. De startmagneet

Startmotor met label
Bron: http://www.junkmail.co.za

 De solenoïde is de buisvormige eenheid bovenop de motor. Het dankt zijn naam aan het feit dat het een solenoïde-draadwikkeling bevat om een magnetisch veld te produceren. De elektromagneet van de starter beweegt het rondselaandrijftandwiel zodanig dat het ineengrijpt met het startertandwiel op het vliegwiel. Hierdoor gaat het vliegwiel draaien door de rotatie van de motor en de beweging start de motor.

Een andere functie van de elektromagneet van de startmotor is het sluiten van de contacten die het stroomvoorzieningscircuit van de motor vormen. Wanneer de contacten sluiten, vloeit er stroom van de accu naar de motor, waardoor deze begint te draaien. Op deze manier werkt de solenoïde als één groot relais. Deze functies worden gelijktijdig uitgevoerd wanneer het contactslot gesloten is.

De elektromagneet starter bestaat uit twee spoelen: een trekspoel en een inschakelspoel. De pull-in spoel beweegt de plunjer van de elektromagneet starter, een stang die het rondsel naar de ring op het vliegwiel beweegt. De hold-in spoel bevindt zich ernaast en dient om de beweging van de pull-in spoel te controleren. De elektromagneet van de starter is een krachtig apparaat. Het moet genoeg kracht leveren om het rondsel vooruit te duwen.

 

Magneet plunjer
Magneet plunjer
Bron: http://www.allfourx4.com.au

De plunjer van de solenoïde werkt als de hefboom die de rondselaandrijving beweegt. Hij is gemaakt van sterk materiaal omdat hij betrokken is bij de beweging die het aandrijftandwiel naar het vliegwiel duwt. Hij bevindt zich naast de trekspoel, om precies te zijn ervoor.

 

Magneetklep
Magneetklep
Bron: http://101clubshop.org

Dit is de magneetklep en bevat de klemmen die de magneet van stroom voorzien. Ook de contacten van het motorcircuit. Op het deksel zitten klemmen voor de bekabeling.

 

 1. De startmotor

De startmotor
Bron: http://www.northerntool.com

Dit is het belangrijkste onderdeel van de starter. Het is een motor en tandwielcombinatie die samen de rotatie produceren die nodig is om de motor te starten. De onderdelen van de motor zijn onder andere

Veldspoel
Bron: www.motorex.in
Veld coil

Hij bestaat uit draadwikkelingen die het magnetische veld leveren om de rotorspoel te laten draaien. Voor de werking is stroom nodig, die de spoel bereikt via de aansluitklemmen op de elektromagnetische starterkap. De spoel werkt door het proces van elektromagnetische inductie om het vereiste magnetische veld van een elektrische stroom te voorzien. De draden waaruit de veldspoel is opgebouwd, zijn van koper en zijn rond een juk gewikkeld.

Armatuur
Bron: http://www.searspartsdirect.com
Armatuur

De ankerrol, ook bekend als de spoelrotor, is het roterende deel van de motor. Dit onderdeel rust op lagers aan beide uiteinden van de motoras en ontvangt stroom via de commutators. Het bestaat uit een gelamineerde ijzeren kern met daaromheen wikkelingen van koperdraad. Terwijl de stroom door de wikkelingen vloeit, wordt er een magnetisch veld gecreëerd rond het anker. Hierdoor gaat het draaien. Het anker en de veldspoel in de wikkelingen van startmotoren moeten efficiënt genoeg zijn om een hoog koppel te produceren waarmee de motor kan worden gestart.

Warmtewisselaars
Bron: http://www.goldmatecarbon.com
Warmtewisselaars

Deze zien eruit als gepartitioneerde koperen plaatsen en transporteren stroom naar de ankerschijfspoel. Een commutator fungeert ook als veiligheidscomponent in geval van kortsluiting. Deze onderdelen bevinden zich vóór de ankerschijf op de as.

Borstels
Bron: http://slavensracing.com
Borstels

De motorborstels verbinden de klemmen op het magneetventieldeksel met de motorspoelen. Er zijn meestal vier borstels in een starter, twee negatieve en twee positieve. Sommige motoren hebben echter een hoger aantal borstels, afhankelijk van de constructie en toepassing.

Schakelhendel of vork
Bron:http://www.maniacelectricmotors.com
 1. Schakelhendel/vork

Dit is een vorkvormig onderdeel van de startmotor dat het rondsel beweegt. Wanneer de trekspoelen onder spanning staan, creëert dit een magnetisch veld dat de plunjer aantrekt om de hefboomvork te laten werken. De plunjer is verbonden met de vork. Als de plunjer beweegt, beweegt de vork ook. Deze bewegingen duwen het rondsel naar een positie waar het het vliegwiel kan laten draaien.

Rondsel
Bron: http://www.enginemaster.com.au
 1. Rondsel

Het rondsel van de startmotor is een combinatie van tandwielen en veren die ervoor zorgen dat het vliegwiel draait. Dat brengt op zijn beurt de motoronderdelen in beweging waardoor hij start. Het bevat ook een veer die het rondsel terugtrekt wanneer de contactsleutel wordt losgelaten.

Bron: http://www.mechanicsurplus.com
 1. Startmotoraandrijving

Het aandrijftandwiel grijpt in het vliegwielringwiel. De rotatie van de motor wordt dan doorgegeven aan het vliegwiel. Het vliegwiel is verbonden met de krukas van het voertuig en de rotatie ervan zorgt ervoor dat de motor start.

Bron: http://www.housingstamping.com
 1. Behuizing startmotor

Tot slot is er de behuizing: een omhulsel dat de verschillende onderdelen van de startmotor beschermt. De behuizing van de startmotor is gemaakt van metaal. Het moet stevig genoeg zijn om schokken en corrosie te weerstaan.

De onderdelen die hier worden beschreven, zijn die van een elektrische startmotor. Ook het werkingsmechanisme. Er zijn andere soorten startmotoren die geen gebruik maken van elektriciteit, maar die dezelfde functie hebben als het starten van een motor. Het volgende hoofdstuk gaat over de vele verschillende soorten startmotoren die in autosystemen worden gebruikt.

Hoofdstuk 3

Soorten starters

Bron: http://battery-sale.com.au

Deze gids bespreekt voornamelijk de elektrische of elektronische starter. Maar de elektrische motorstarter is niet het enige startapparaat dat wordt gebruikt om verbrandingsmotoren aan te zwengelen. Hoewel deze het meest gebruikt wordt in de hedendaagse auto, zijn er verschillende andere die geen elektriciteit nodig hebben om te functioneren. Sommige worden aangedreven door lucht en andere door hydraulische systemen.

Het type starter dat wordt gebruikt, hangt af van veel factoren, zoals de hoeveelheid koppel die nodig is en het type motor. Als de te starten motor groot is, kan de starter zelfs een andere motor zijn. Laten we eens kijken naar de soorten starters voor verbrandingsmotoren.

 

Soorten starters

Bron: http://www.ipu.co.uk

Pneumatische startsystemen

Zoals de naam al doet vermoeden, gebruiken deze starters lucht om te werken. In wezen bestaat een pneumatische starter uit een stalen druktank, een compressorpomp en roterende turbines. Wanneer perslucht uit de tank ontsnapt, levert het de kracht om de turbines aan te drijven. Via een reeks reductietandwielen en een rondselaandrijving zorgt de rotatie van de turbines ervoor dat het vliegwiel gaat draaien. Het mechanisme om het aandrijftandwiel te koppelen aan het tandwiel op het vliegwiel lijkt op dat van de elektrische startmotor.

Pneumatische starters worden meestal gebruikt om grote motoren te starten, vooral dieselmotoren. Je vindt ze meestal in vrachtwagens en andere vergelijkbare zware motoren, waaronder scheepsmotoren. Ze worden ook vaak gebruikt in gasturbinemotoren zoals die in vliegtuigen. Een voordeel van pneumatische starters is hun betrouwbaarheid, eenvoudige ontwerp en enorme koppel. Ze vereisen ook niet de elektrische aansluitingen die kenmerkend zijn voor elektrische startsystemen en ze vereisen ook geen batterijen.

Bron: Bron: http://www.powrquik.com

Veerstartsystemen

Deze systemen zijn afhankelijk van een opgewonden veer om de motor te starten. Door aan een krukas te draaien, grijpt het rondsel in het tandwiel van het vliegwiel. De draaiende krukas spant ook de veer op en maakt hem klaar om het vliegwiel te laten draaien. Het startmechanisme bestaat uit een hendel die, wanneer hij wordt losgelaten, de opgeslagen potentiële energie van de opgewonden veer doet draaien. Zodra de veer klaar is met het aanzwengelen van de motor, beweegt een mechanisme het rondsel automatisch weg van het vliegwiel.

Veerstarters kunnen ook met de hand worden aangezwengeld. Ze komen het meest voor in zeevoertuigen. Zoals je wel kunt raden, zijn deze starters zeer betrouwbaar omdat ze grotendeels handmatig worden bediend. Het zijn ook onderhoudsarme systemen. Het gebruik ervan is echter veel beperkter in auto's waar alles automatisch moet gebeuren.

Bron: http://www.powrquik.com

Hydraulische startsystemen

Deze worden meestal gebruikt om de dieselmotoren van zeevoertuigen te starten. Een hydraulische starter bestaat uit een vloeistoftank, pompen, kleppen en filters. Starters van dit type zijn betrouwbaar en kunnen met bijna elke motor worden gebruikt. Omdat ze geen elektrische verbindingen gebruiken, hebben hydraulische starters geen last van slijtage door vonken. Het koppel dat ze produceren is meestal hoog en geschikt voor grote motoren. Hydraulische starters kunnen ook in een breed scala aan omstandigheden werken.

 

Brandstof startsystemen

Dit type starter maakt deel uit van de motor. Het brandstofstartsysteem, dat meestal wordt aangetroffen in benzinemotoren, gebruikt de eerste of enkele zuigers van de motor om de kracht te leveren om de rest van de motor te starten. Dit gebeurt door wat brandstof in de startcilinder of -cilinders te injecteren en deze vervolgens te ontsteken. Deze starters zijn meestal te vinden in moderne motoren en motoren met meer dan twaalf cilinders.

 

Elektrische Stater Systemen

Deze maken gebruik van een elektromotor om rotatie te leveren om het vliegwiel te draaien, en het type dat in deze handleiding wordt besproken. Elektrische startsystemen worden het meest gebruikt in moderne personenauto's vanwege hun gebruiksgemak. Je hoeft ze alleen te voorzien van elektrische stroom van een accu en de motor start meteen. Deze starters zijn echter zeer onderhoudsgevoelige systemen. De elektrische circuits kunnen gemakkelijk corroderen of losraken, waardoor de starter defect raakt, naast andere storingen. Elektrische starters worden geleverd met een breed scala aan aandrijvingen, zoals hieronder uitgelegd.

 

Starteraandrijvingen gebruikt in elektrische startsystemen

Een startmotor brengt draaikracht over op de krukas door het tandwiel van de startmotor te koppelen aan dat van het vliegwiel. Hierdoor worden de zuigers aangedreven en wordt de motor gestart. Startaandrijvingen grijpen in op het vliegwiel bij het starten en ontkoppelen wanneer de motor begint te draaien. Er worden verschillende mechanismen gebruikt om deze werking te bereiken. Om deze aandrijfontwerpen beter te begrijpen, zullen we ze stuk voor stuk in detail bekijken.

Tandwielreductieaandrijving
Bron: http://autosystempro.com

Tandwielreductieaandrijving

Deze aandrijving maakt gebruik van een set tandwielen om een hoog koppel te bereiken waarmee het vliegwiel effectief kan draaien. Dat gaat echter ten koste van de snelheid. Tandwielreductieaandrijvingen behoren tot de meest gebruikte in de elektrische startsystemen van moderne auto's. Door tandwielen te gebruiken om het koppel te verhogen, kunnen kleine motoren met een hoog toerental worden gebruikt. Door tandwielen te gebruiken om het koppel te verhogen, kunnen kleine motoren met een hoog toerental worden gebruikt. Dat betekent een lager stroomverbruik, wat wenselijk is voor deze startmotoren omdat sommige veel stroom kunnen trekken.

Traagheidsaandrijving
Bron: http://www.rimmerbros.co.uk

Traagheidsaandrijving

Bij dit type aandrijving draait de startmotor eerst een ingebouwd vliegwiel om voldoende momentum op te bouwen om het hoofdvliegwiel te draaien. Zodra dit is bereikt, onderbreekt een automatisch mechanisme bestaande uit solenoïden de stroom naar de motor. Het beweegt ook het vliegwiel om verbinding te maken met de motor en deze te starten. De persoon die de motor start, voert meestal de verschillende handelingen van de starter uit.

De motoren die in oploopaandrijvingen worden gebruikt, drijven de motor niet rechtstreeks aan. Daardoor kan een kleine motor met een laag vermogen een grote motor starten met een minimaal elektrisch vermogen. Daardoor zijn ze een veelgebruikt type starter in sommige vliegtuigen. Deze aandrijvingen zijn echter trager dan de andere types door de verschillende fasen en bewegingen.

Bron: Bron: https://smithcoelectric.com

Folo-Thru Drive

Een folo-thru aandrijving gebruikt een grendel en vlieggewichten om het aandrijftandwiel in en uit te schakelen. Als de aandrijving naar voren beweegt, sluit de grendel om de tandwielen in elkaar te laten grijpen. De vergrendeling wordt alleen losgelaten als de motor start met behulp van de vlieggewichten. Als de motor draait, is de snelheid van het vliegwiel hoger dan die van de motor. Daardoor bewegen de vlieggewichten naar buiten, trekken het aandrijftandwiel mee en verlaten het het vliegwiel. Deze startmethode zorgt ervoor dat de aandrijving pas ontkoppelt als de motor start en niet eerder.

Beweegbare Pool Schoenaandrijving

In plaats van de gewone solenoïde gebruikt deze startaandrijving een beweegbare poolschoen om het rondsel naar het vliegwiel te duwen. Wanneer de contactsleutel of startknop wordt ingedrukt, vloeit er stroom om het startrelais te activeren. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat er stroom door een veldspoel gaat, waardoor de beweegbare schoen wordt aangetrokken. De schoen beweegt op zijn beurt de starteraandrijving om het aandrijftandwiel in het vliegwiel te verstrengelen.

Tegelijkertijd sluit de beweging twee contacten om een circuit te voltooien dat stroom naar de motor stuurt. De motor draait en een set tandwielen brengt de beweging over naar het vliegwiel om de motor te starten. De poolschoen is veerbelast. Hierdoor keert hij terug naar zijn oorspronkelijke positie wanneer de motor start en de contactsleutel wordt losgelaten. De contacten die de motor van stroom voorzien gaan open, de motor stopt en het rondsel trekt weg van het vliegwiel.

Een startmotor bestaat uit de motor en de elektromagneet van de starter, die in sommige opzichten onafhankelijke componenten zijn. De motoren die in deze starters worden gebruikt, hebben verschillende startsystemen, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

Hoofdstuk 4

Startmotorcategorieën volgens startmethode

Naast de verschillende ontwerpen en aandrijfmechanismen kunnen startmotoren worden gegroepeerd op basis van hun startmethodes. Motorstartercircuits helpen de motor te beschermen tegen stroomoverbelasting. Sommige bevatten een temperatuurcontrolefunctie die de stroom naar de motorwikkelingen onderbreekt bij oververhitting. Voordat we startmotoren bekijken op basis van startmethode, eerst iets over de starttechnieken.

 

Startmotor starttechnieken

 

Dat zijn ze:

Volledige spanning
Bron: http://www.slideshare.net

Volledige spanning

Starten met volledige spanning houdt in dat de volledige spanning op de motor wordt gezet. Het is de meest gebruikte techniek voor 3-fasige inductiemotoren. Starten met volle spanning staat ook bekend als direct online of DOL-motorstarten. Het wordt alleen gebruikt op motoren die niet meer dan 5HP zijn.

Verlaagde spanningVerlaagde spanning

In tegenstelling tot de volspanningsmethode wordt het starten met verminderde spanning gebruikt voor motoren van 100 pk en meer. Dit zijn de motoren met hoge stroom. De techniek bestaat uit het toepassen van een lage initiële spanning die vervolgens wordt verhoogd om de nominale spanning van de motor te bereiken zodra deze begint te draaien.

Bidirectioneel
Bron: http://duino4projects.com

Bidirectioneel

Dit verwijst naar de techniek waarbij de motor in beide richtingen kan draaien. Deze techniek is nuttig in situaties waar dergelijke rotatieopties nodig zijn. Bij een bidirectionele startmethode worden de juiste connectoren en mechanismen gebruikt om rotatie in zowel voorwaartse als achterwaartse richting mogelijk te maken.

Multisnelheid
Bron: http://www.electrical-contractor.net

Meerdere snelheden

Zoals de naam al zegt, kan de motor met deze startmethode op meer dan één snelheid draaien of werken. Dit wordt bereikt door verschillende contacten te gebruiken en verschillende spanningen toe te passen. De meeste van deze starters zijn geschikt voor twee of drie snelheden.

 

Typen startmotoren gebaseerd op startmethodes

Nu we de verschillende starttechnieken voor inductiemotoren hebben gezien, laten we eens kijken naar de verschillende staters die daarop gebaseerd zijn. Deze zijn:

Statorweerstand Motortoestand
Bron: Bron: http://www.eeweb.com

Statorweerstand Motorstarter

Deze starter gebruikt externe weerstanden om een spanningsval in de statorwikkelingen van de motor te veroorzaken. Er wordt een serieschakeling gebruikt tussen de weerstanden en de draadwikkelingsfasen, en de maximale weerstand wordt gehandhaafd tijdens het starten. De weerstand wordt vervolgens verwijderd wanneer de motor op snelheid komt. Dit zorgt voor volledige spanning over de wikkelingen en volledige motorsnelheid.

Een voordeel van dit soort starters is dat ze een eenvoudig ontwerp hebben en daarom goedkoper te bouwen zijn. Een groot nadeel is dat ze een laag koppel geven bij het starten vanwege de spanningsval. De gebruikte weerstanden veroorzaken ook ongewenst vermogensverlies.

Autotransformator Motorstarter
Bron: http://circuitglobe.com

Autotransformator Motorstarter

Het is een type starter dat gebruik maakt van een autotransformator, zoals de naam al doet vermoeden. De transformator en de motor zijn in serie geschakeld, een opstelling die helpt om de spanning naar de motor te verlagen. De spanningsval wordt geregeld via een schuifregelaar op de autotransformator. Met een schakelaar kan de spanning van laag naar vol worden gezet.

Tijdens het opstarten is de toegepaste spanning laag en gebaseerd op de schuifstand. Relais schakelen de spanning automatisch om naar volledige reis wanneer de rotatiesnelheid meer dan 80% van de nominale waarde van de motor bereikt. Autotransformatorstarters hebben een complexe starttechniek, waardoor ze duurder zijn.

Star Delta motorstarter
Bron: motor-starter.blogspot.com

Star Delta motorstarter

Deze starter gebruikt een sterschakeling bij het opstarten en een driehoekschakeling tijdens de werking. De sterschakeling verlaagt de spanning over de wikkelingen en verlaagt de stroom in de wikkelingen. Zodra de motor voldoende snelheid bereikt, sluit een reeks relais een schakelaar om de volledige spanning toe te passen via een driehoekverbinding.

Ster-driehoek starters worden het meest gebruikt. De starters zijn goedkoop om te maken en ze zijn niet belastend in onderhoud. Een nadeel is dat ze alleen werken als de motoraansluiting driehoekig is. In het algemeen bieden sterdriehoekstarters veel voordelen in vergelijking met de andere types.

Directe online motorstarter
Bron: circuitglobe.com

Directe On-Line Motorstarter

Deze motoren hebben een laag vermogen (minder dan 5HP). Daardoor gebruiken ze geen hoge stromen en is er geen spanningsverlaging over de wikkelingen nodig. Dat betekent dat ze rechtstreeks op de stroombron kunnen worden aangesloten, vandaar de naam direct on-line.

Bij DOL-starters hoeft de spanning niet te worden verlaagd. Het risico van overbelasting van de motor moet echter worden voorkomen. Daarom wordt in deze starters een mechanisme gebruikt dat bescherming biedt tegen overbelasting. Het bestaat uit thermische relais en sensoren die, wanneer ze geactiveerd worden door stijgende temperaturen, de stroomtoevoer naar de motor uitschakelen.

Direct on-line motorstarters hebben een eenvoudig ontwerp. Dat maakt ze de goedkoopste van alle types. Ze hebben niet de ingewikkelde starttechnieken van andere starters en zijn gemakkelijk te onderhouden. Hun nadeel is de hoge stroom die ze nemen bij het starten, waardoor er veel energie verloren gaat.

Zachte motorstarter
Bron: http://www.logicladder.com

Zachte motorstarter

In dit type starter worden halfgeleiders gebruikt om de spanning op de motor te verlagen. Softstarters worden in serie aangesloten op de voeding en bestaan uit thyristors voor elke fase van de statorwikkeling. Zodra de motor op snelheid is, laat een speciaal circuit de volledige spanning toe en werkt de motor op zijn nominale snelheid.

Halfgeleiders verlagen de spanning soepel, in tegenstelling tot de andere technieken. Hierdoor schokt de motor niet bij het starten. Om de motor te beschermen tegen overbelasting of lage spanningen, zijn softstarters uitgerust met thermische beveiligingsmechanismen.

Zoals we hebben gezien, kunnen startsystemen complexe elektrische en mechanische onderdelen bevatten. Dit maakt de systemen gevoelig voor storingen doordat de elektrische circuits defect raken of de mechanische onderdelen het begeven. Omdat storingen onvermijdelijk zijn, is het het beste om alert te blijven op de signalen. Dat is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 5

Problemen startmotorProblemen met startmotor Symptomen

De autostarter bevat bewegende onderdelen en elektrische verbindingen. Dat betekent dat deze na verloop van tijd onvermijdelijk zal slijten of corroderen. Schade ontstaat niet meteen. Het gebeurt meestal geleidelijk en geeft steeds tekenen. Als je deze tekenen herkent, kun je de schade stoppen voordat het het starten beïnvloedt.

Gezien de essentiële functie van dit onderdeel wil je schade en slijtage vroeg genoeg opmerken. Zo voorkom je situaties waarin het voertuig weigert te starten, zelfs met een nieuwe accu. Hoe weet je of je een slechte starter hebt? We hebben een lijst samengesteld met tekenen waarop je moet letten.

Probleem startmotorProblemen met startmotor Symptomen

Sommige gaan over de motor, andere over de elektromagneet of aandrijfas en tandwielen. Dit zijn ze:

 1. Vreemde geluiden of helemaal geen geluid

Startmotoren zijn meestal aan het zicht onttrokken en niet direct toegankelijk. Daarom zijn de geluiden die ze produceren een van de gemakkelijkste manieren om te zien of ze het laten afweten. Slechte startgeluiden zijn vaak gevarieerd en kunnen bestaan uit piepende, knarsende of zelfs klikkende geluiden. Hier worden de verschillende geluiden uitgelegd.

Slijpen

Dit duidt op een slecht rondselaandrijftandwiel. Het kan zijn dat het tandwiel versleten is of dat er een tand ontbreekt waardoor de twee tandwielen niet goed in elkaar grijpen. Of het probleem kan aan het vliegwielringwiel liggen. Slijpend geluid kan ook het gevolg zijn van een losse bevestiging. Wanneer de montagebouten na verloop van tijd slijten, kunnen ze losraken en ervoor zorgen dat het aandrijftandwiel niet soepel in het tandwiel grijpt.

Zoemend

Dit kan worden veroorzaakt door een tandwiel dat niet goed in het vliegwiel grijpt, zelfs als de startmotor goed draait. Het kan een teken zijn dat de elektromagneet van de starter defect is.

Zoemend

Een zoemend geluid kan een teken zijn dat de starter niet genoeg stroom krijgt. De oorzaak kan een slechte verbinding zijn die gecontroleerd moet worden. Het kan ook een probleem zijn bij de motor of andere onderdelen van het startsysteem. Denk bijvoorbeeld aan een zwakke accu of gecorrodeerde polen.

Klikken

Je draait de contactsleutel om en je hoort klikken. Dat kan duiden op een slechte elektromagneet van de starter of een defecte motor. Een klikkend geluid kan ook een teken zijn van andere storingen in het startsysteem, zoals slechte verbindingen.

Geen geluid

Geen geluid is een teken dat de startmotor niet draait door een gebrek aan stroom. De oorzaken hiervoor variëren, maar de meest voorkomende zijn een lege accu, gecorrodeerde connectoren of slechte relais en defecte veiligheidsschakelaar. Het kan ook een doorgebrande motor of elektromagneet zijn die vervangen moet worden.

 1. Problemen met starten

Het kan een trage start zijn, een klik zonder aan te zwengelen of geen klik zonder aan te zwengelen. Hoewel dit kan wijzen op slechte elektrische circuits of een zwakke accu, kan het ook wijzen op een defecte startmotor. Problemen met starten worden hieronder in detail uitgelegd.

Langzaam starten

In deze situatie zal de starter wel aanslaan, maar het toerental dat hij doorgeeft aan de motor is te laag om de motor te starten. Een langzaam aanslaande startmotor wordt waarschijnlijk veroorzaakt door problemen in de bedrading die de starter van stroom beroven, of het kan de starter zijn die slecht is. De andere oorzaken moeten dus worden uitgesloten.

Klikken maar niet aanzwengelen

Het gaat erom dat de elektromagneet klikt, maar dat de motor de motor niet aanslaat. Als de andere onderdelen van het startsysteem, zoals de accu en relais, goed werken, kan het een slechte motor zijn.

Geen klik en geen aanzwengelen

Hier klikt de elektromagneet niet en de motor start ook niet. In de meeste gevallen ligt het probleem in de onderdelen buiten de starter. Het kan echter een dode motorstarter zijn als de andere onderdelen van het startsysteem werken.

Geen geluidsprobleem
Bron: http://www.deloreanautoparts.com
 1. Af en toe startproblemen

 Intermitterende problemen bij het starten van je auto kunnen een teken zijn dat de startmotor niet naar behoren werkt. Op sommige dagen start hij bij de eerste poging en op andere dagen heeft hij wat meer tijd nodig. Als dat gebeurt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Het kan een defecte bedrading zijn die de vrije stroom van de accu verhindert, of het kan een defect relais zijn. Het uitvoeren van tests kan helpen bij het identificeren van het defecte deel van het startsysteem.

 

 1. Freewheeling

Startmotorfreewheeling verwijst naar de situatie waarbij de starter aan is, maar het aandrijftandwiel niet in het vliegwielringwiel grijpt. Je hoort de starter een zeurend geluid maken, maar de motor slaat niet aan. Freewheeling is meestal het gevolg van een slechte solenoïde. Dit is het onderdeel dat de beweging moet produceren die het rondselaandrijftandwiel naar voren duwt zodat het in het ringwiel grijpt. Als deze defect is, zal dat deel van het startproces niet plaatsvinden.

 

 1. Startmotor draait zelfs nadat de motor is gestart

Gewoonlijk laat je de contactsleutel of startknop los zodra de motor start. Dan zou de starter moeten stoppen met werken. Als dat niet het geval is, kan het elektrische systeem van de accu naar de starter zelf defect zijn. Gelaste contacten in de elektromagneet van de starter kunnen de reden zijn, of een fout in het circuit. Dat moet onmiddellijk worden gecontroleerd om schade aan de verschillende onderdelen van de startmotor te voorkomen.

 

 1. Rook of brandlucht

Wanneer een startmotor defect is, zal deze waarschijnlijk oververhit raken. De verschillende onderdelen van de starter zijn gesmeerd en overmatige hitte zou het smeermiddel doen verbranden en rook of de geur van verbranding produceren. Als u rook of een brandlucht opmerkt, moet u de starter onmiddellijk laten nakijken voordat u de auto gebruikt.

 

 1. Binnenverlichting dimt tijdens het starten

Dit duidt op een elektrisch probleem. De inwendige bedrading van de startmotor is waarschijnlijk kortgesloten, waardoor het apparaat veel stroom trekt. Daardoor hebben de andere elektrische aansluitingen onvoldoende stroom en dat is de reden voor het dimmen.

 

Oorzaken startmotorstoring

Een startmotor gaat om verschillende redenen kapot. Het kan het gevolg zijn van slecht onderhoud of van normale slijtage. Om je een idee te geven van wat de oorzaak kan zijn van het startmotor startprobleem van je auto, laten we eens kijken naar de meest voorkomende redenen.

Batterij leeg

Een zwakke of defecte accu levert niet genoeg stroom en de starter doet zijn werk niet. In dat geval is een nieuwe accu nodig om de motor goed te kunnen starten.

Defect circuit

Kapotte kabels kunnen kortsluiting veroorzaken in het startsysteem, waardoor het defect raakt. Losse, vuile of gecorrodeerde verbindingen ook. Als de wikkelingen in de motor of de elektromagneet van de starter doorbranden, kan dit een defecte starter betekenen. Soms gaat het om een defecte schakelaar in het relais. De motorschakelaar aan de elektromagneetbehuizing kan vastlassen waardoor de starter defect raakt.

De vuile of versleten mechanische onderdelen

Het is een van de belangrijkste oorzaken dat de starter soms niet aanslaat. Als het rondsel of het vliegwieltandwiel versleten is of tanden mist, zal het rondsel niet soepel in het tandwiel grijpen. Motorborstels slijten ook door vuil en veroorzaken startproblemen. De symptomen van versleten of vuile startmotorborstels zijn onder andere traag starten en aanverwante problemen. Andere onderdelen die kunnen slijten zijn commutators en armatuurbussen.

Binnendringen van olie of water

Door de locatie van de startmotor kan deze worden doordrenkt met olie van andere onderdelen. Wanneer er een lek is, kan er olie weglekken en de startmotor en solenoïde bereiken. Dat kan storingen veroorzaken. Water in de startmotor kan ook leiden tot defecten. Het resulteert in gecorrodeerde onderdelen en defecte elektrische verbindingen.

Binnenkomst van olie
Bron: http://www.courtenaysport.co.uk

Losjes gemonteerd starter

Bij het starten van de motor koppelt de aandrijfeenheid met het tandwiel. Hiervoor moet de startereenheid stevig gemonteerd zijn. Als dat niet het geval is, verloopt het koppelen mogelijk niet soepel.

 

Nu we de tekenen van problemen met de startmotor kennen, hoe kunnen we ze bevestigen en verhelpen? Veel autobezitters zoeken naar snelle manieren om een defecte startmotor te omzeilen. Ze kunnen op zoek gaan naar informatie zoals hoe een startmotor te repareren met een hamer of zelfs hoe een auto te starten met een slechte starter. Maar is dat aan te raden?

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de manieren om een diagnose van een starter te stellen. Het beschreven proces is van toepassing op verschillende voertuigen, van de gemiddelde auto, vrachtwagen tot startmotorproblemen oplossen bij tractoren. Ook gaan we in op de reparatie van verschillende onderdelen, zoals hoe je een elektromagneet starter en onderdelen van de startmotor herbouwt.

Hoofdstuk 6

Problemen met startmotoren oplossen

Staarter Motor Problemen Oplossen
Bron: http://rennlist.com

De meeste startproblemen kunnen met eenvoudige methoden worden gediagnosticeerd. Sommige problemen zijn ook eenvoudig te verhelpen en hoeven niet door een expert te worden opgelost. In dit hoofdstuk bekijken we hoe je een startmotor repareert nadat je het probleem hebt ontdekt. Voordat we verder gaan, volgt hier een lijst met gereedschap dat je waarschijnlijk nodig zult hebben.

 • Voltmeter
 • Moersleutelset
 • Tang of zijkniptang
 • Dopsleutelset
 • Hamer
 • Schroevendraaiers
 • Soldeerbout
 • Olie en lappen
 • Vlak werkoppervlak zoals een werkbank

 

Nu de procedure voor het oplossen van problemen met een startmotor. Deze procedure is van toepassing op verschillende startmotoren omdat ze vergelijkbare onderdelen bevatten.

Diagnose van het probleem van de startmotor
Bron: http://www.everestpartssupplies.com

Stap 1: Stel een diagnose van het probleem

Een slechte starter vertoont veel tekenen, zoals traag of niet aanslaan. Hij maakt ook ongewone geluiden wanneer je de contactsleutel of startknop indrukt. Als er kortsluiting is opgetreden, kunnen de elektrische verbindingen oververhit raken en rook uit de voorkant van je auto veroorzaken. Als je de oorzaak van het probleem kent, kun je de starter weer aan de praat krijgen.

Zoek eerst het probleem met het elektrische systeem. Als je dat hebt uitgesloten, kun je beginnen met het oplossen van problemen met de startmotor zelf. Het elektrische systeem bestaat uit de accu, kabels, schakelaars en relais. We zullen daarom beginnen met deze te controleren en te testen.

Omdat een zwakke of lege accu de reden kan zijn dat de starter niet werkt, moet het oplossen van problemen daar beginnen. Controleer de accupolen en kabels. Losse, gescheurde of gebroken kabels betekenen dat er onvoldoende stroom naar de startmotor gaat. Ook gecorrodeerde aansluitingen.

Een lage spanning kan een andere oorzaak zijn van een startfout. Gebruik een voltmeter (of een belastingtester als je die hebt) om de spanning van de accu te meten. Als deze 12,6 V aangeeft, is de accu in goede staat en ligt het probleem ergens anders.

Een zekere en eenvoudige manier om je accu te testen is door een ander voertuig te gebruiken. Als hij de motor van een andere auto kan starten, ligt de fout waarschijnlijk bij de startmotor. In dat geval kun je doorgaan met de stappen om een slechte startmotor te repareren.

Als de accupolen gecorrodeerd zijn of de kabels los en gebroken zijn, maak ze dan los en reinig ze. Of als ze erg beschadigd zijn, vervang ze dan. Je moet ook een zwakke of lege accu vervangen. Controleer de rest van de kabels en aansluitingen om te zien of er tekenen van breuk of corrosie zijn. Het eenvoudig schoonmaken of vervangen van defecte aansluitingen kan de stroomtoevoer herstellen. Als je tevreden bent met de staat van de kabels, kun je verder gaan met stap 2.

 

Stap 2: Verwijder de starter

De starter verwijderen
Bron: http://www.fixya.com

NB: Ontkoppel de accuaansluiting door de kabels los te koppelen voordat u met reparatiewerkzaamheden begint. De stroom die door de aansluitingen op de motor loopt, is extreem hoog, tot meer dan 250 A, en kan ernstig letsel veroorzaken.

Zoek de startmotor. In de meeste gevallen kan dat betekenen dat je de auto moet optillen. Doe dat op een veilige manier met de juiste uitrusting. Verwijder vervolgens de starter door de bevestigingsbouten los te draaien. Hij zou er zonder problemen uit moeten komen.

 

Stap 3: De starter demonteren

Ontmantel
Bron: http://www.youtube.com

Als de starter eruit is, is het tijd om hem uit elkaar te halen en de verschillende onderdelen te controleren. Zoek een duidelijk oppervlak om dit te doen, zoals een schone bank. Zorg dat je een bak bij je hebt om de kleine onderdelen zoals schroeven en bouten in te doen. De startmotor zal waarschijnlijk onder het vuil zitten. Gebruik een doek gedrenkt in benzine om hem schoon te maken.

Markeer de onderdelen om verwarring te voorkomen wanneer u het apparaat weer in elkaar zet. Strip vervolgens de starter in de volgende volgorde.

 • Gebruik de juiste schroevendraaier om de schroeven op de achterklep los te draaien. Het zijn meestal twee kleine schroeven die gemakkelijk loskomen.
 • Zoek en verwijder de clip en veer, en het hitteschild
 • Zoek de motorkabel en koppel deze los van de elektromagneet.
 • Verwijder vervolgens de hoofdbouten in de starter. Dit zijn de lange laarzen die de behuizing bij elkaar houden
 • Neem het borsteldeksel eruit en maak de borstels los om ze te verwijderen. De borstelhouder ook.
 • Verwijder de veldwikkelingen, zowel de stator als de rotor.
 • Draai de bouten van de elektromagneet los en verwijder de interne onderdelen zonder ze te demonteren.

 

Stap 4: Inspecteer de onderdelen

Inspecteer de onderdelen
Bron: http://www.youtube.com

Leg alles op de bank. Onderzoek de verschillende onderdelen om te zien hoe erg ze beschadigd zijn. Controleer de wikkelingen van de stator en rotor op gebroken draden of gestripte isolatie. De commutator en het anker ook, op defecte onderdelen. Let op slijtage van de mechanische onderdelen zoals het rondsel, de elektromagneet, de borstels en andere.

 

Stap 6: Wikkelingen en starterarmatuur repareren

Deze onderdelen zijn waarschijnlijk gecorrodeerd. Schuur ze om de corrosie te verwijderen. Reinig de gebieden tussen de segmenten. Nadat je elk oppervlak hebt schoongemaakt, gebruik je een geoliede doek om de onderdelen af te vegen.

Als er darts zijn die niet meer gebruikt kunnen worden vanwege schade, moet je ze vervangen. Dat betekent dat je nieuwe moet kopen en monteren voordat je de starter opnieuw monteert en monteert. Borstels slijten snel en de kans is groot dat ze vervangen moeten worden.

Als dat het geval is, koop dan nieuwe en monteer ze op de juiste manier. Het kan zijn dat je moet kijken hoe de oude zijn geïnstalleerd om er zeker van te zijn dat ze goed passen. Andere onderdelen die mogelijk vervangen moeten worden, zijn bussen, commutators en het anker. Als er geen onderdelen vervangen hoeven te worden, ga dan verder met de volgende stap.

 

Stap 7: De starter weer in elkaar zetten

Het is nu tijd om alles terug op zijn plaats te zetten. Als je de verschillende onderdelen had gemarkeerd, zou dat gemakkelijk moeten zijn. Gebruik het omgekeerde van het proces om het uit elkaar te halen. Alles zou op zijn plaats moeten vallen.

 

Stap 8: De starter testen

Benchmarktests
Bron: http://leo-cao.blogspot.com

Je moet de starter testen voordat je hem installeert. Zo weet je zeker dat hij goed werkt - een duidelijke aanwijzing dat de montage correct is uitgevoerd. Hiervoor heb je een werkende accu en wat startkabels nodig. Voer vervolgens deze tests uit.

  • Motortest - met de negatieve kabel van de accu aangesloten op de staterbehuizing, raak je de onderste klem op de elektromagneet aan met de positieve kabel. De motor moet snel draaien.
  • Test van de elektromagneet van de starter: met de negatieve accukabel op de behuizing van de starter raakt u de kleine pool van de elektromagneet aan met de positieve kabel. Dit zou de solenoïden moeten activeren om de plunjer te bewegen en het aandrijftandwiel naar voren te duwen.
  • Motor-solenoid test- sluit de positieve kabel van de accu aan op de bovenste klem van de solenoid. De motor mag niet reageren. Raak vervolgens de kleine poolklem aan met een andere positiekabel. Het geheel zou normaal moeten werken; schakel de solenoïde die de stang duwt die het aandrijftandwiel beweegt en de motor die op hoge snelheid draait.

 

Stap 9: De startmotor monteren

Monteer vervolgens de starter. Dat betekent dat je hem gewoon met bouten aan het motorblok moet bevestigen. Gebruik daarvoor het juiste aanhaalmoment, anders zal hij na verloop van tijd losraken en startproblemen veroorzaken.

In de meeste gevallen is het herbouwen van een startmotor of elektromagneet starter niet aan te raden vanwege overmatige schade. Mogelijk moet er een nieuwe worden geïnstalleerd. Dat zou betekenen dat je moet winkelen voor een starter als je van plan bent om het zelf te doen. Vervolgens bekijken we hoe je de juiste startmotor voor je voertuig kunt kopen.

Hoofdstuk 7

Startmotor Kopen

Bron: actaudio.net

Als je een slechte startmotor hebt, kun je deze repareren door de defecte onderdelen te repareren. Als de defecten niet meer te repareren zijn, kan het betekenen dat je de hele eenheid moet vervangen. Vervanging brengt uitdagingen met zich mee. Er zijn verschillende soorten startmotoren in auto's, met verschillende ontwerpen en afmetingen. Er zijn ook configuraties en montagemethoden. Deze onderdelen zijn kostbaar en u wilt het in één keer goed doen. In dit hoofdstuk bekijken we de factoren waarmee je rekening moet houden bij het kopen van een startmotor.

 

Startmotorselectie

Als je een starter wilt kopen om een defecte te vervangen, moet je rekening houden met deze vereisten. Het zal je helpen om de juiste starter voor je voertuig te vinden. Het is ook een kwaliteitsstarter omdat hij onder andere voldoet aan de vermogensbehoeften van je specifieke motor.

 

Startmotor Nummer

Controleren op het nummergedeelte
Bron: http://www.yourcarspares.co.uk

Het nummer op de nieuwe startmotor moet gelijk zijn aan dat op de oude starter. Dat voorkomt compatibiliteitsproblemen zoals montagestijl, stroomvereisten en meer. Het startmotornummer staat meestal op de behuizing van de eenheid. De exacte locatie van het nummer verschilt per merk en model starter. Het is echter geen uitdaging om het te vinden.

 

Koppel

Dit verwijst naar het vermogen van de startmotor om een motor te laten draaien. Let er bij het kiezen van een model op dat het koppel hoog genoeg is voor jouw specifieke motor. De motor zal tijdens het starten niet oververhit raken en problemen veroorzaken. Het koppel dat je kiest, hangt af van de compressieverhouding van de motor. Over het algemeen werkt een startmotor van 200 ft lb voor de gemiddelde auto met een motor met een compressieverhouding van 12:1 of hoger.

Voltagevereisten

Verschillende startmotoren hebben verschillende spanningen nodig om te werken. Het spanningsniveau bepaalt meestal rechtstreeks het koppel dat door de motor wordt bereikt. De spanning die je kiest moet in de meeste gevallen overeenkomen met het compressieniveau van de motor. Er is het laagste spanningsniveau dat een specifieke starter moet hebben. Je moet ervoor zorgen dat de starter die je koopt jouw type motor aankan.

 

Gietmateriaal

Startmotoren ondergaan veel stress om een motor te starten. Als de motor een hoge compressie heeft, kan dat betekenen dat de starter te hard moet werken. Er is ook het probleem van de terugslagmogelijkheden. Als de motor niet sterk genoeg is, kan de behuizing uit elkaar vallen. Er is ook het probleem van fysieke impact gezien de positie van de motor aan de onderkant van de meeste voertuigen. Daarom moet de starter gemaakt zijn van gegoten metaal van de hoogste kwaliteit. Je wilt dat hij lang meegaat, zelfs onder zware omstandigheden.

 

Interne onderdelen

Intern onderdeel
Bron: ru.wikipedia.org

Naast de buitenbehuizing zijn er ook interne onderdelen waar je rekening mee moet houden. Startmotoren zijn meestal laag gemonteerd, waardoor ze vatbaar zijn voor de elementen. Het komt vaak voor dat inwendige onderdelen beschadigd raken door corrosie als gevolg van binnendringend water. Soms is er sprake van onderdelen die te snel verslijten door inferieure materialen die gebruikt zijn om ze te maken. Zorg ervoor dat de gebruikte materialen van hoge kwaliteit zijn. Meestal. Stalen onderdelen gaan lang mee en dat wil je voor je startmotor.

Grootte en gewicht

Fabrikanten proberen meestal startmotoren te maken die compact en licht zijn. Compacte eenheden maken montage eenvoudig, terwijl lichte startmotoren helpen om het totale gewicht te verlagen. Om welke reden dan ook, wil je misschien een compacte en lichte starter. Doe echter geen concessies aan de kracht. Zorg ervoor dat de motor uw type motor en hoger kan aanzwengelen, anders hebt u een nieuwe compacte en lichte starter die uw motor niet start.

 

Merk

Hoewel er nieuwe fabrikanten zijn die kwaliteitsproducten maken, wil je misschien een merk kiezen dat je kwaliteit garandeert. Dergelijke merken hebben tevreden eerdere klanten. Je kunt hun commentaar gebruiken om je startmotor te kiezen. Een vertrouwde fabrikant biedt waarschijnlijk ook royale garanties voor hun startmotoren.

 

Gebruikt type aandrijving

Het werkingsprincipe van de startmotor verandert niet, maar de aandrijfmechanismen van de rondsels wel. De methode die wordt gebruikt om de rotatie van de motor over te brengen, is een van de essentiële overwegingen bij het kiezen van de te kopen starter. Vaak bieden reductiemotoren betere starters. Je kunt een kleine motor hebben, maar wiens vermogen sterk vermenigvuldigt om een motor met hoge compressie aan te zwengelen. Dit soort motoren produceert een hoog koppel. Startmotoren met tandwielreductie zijn meestal ook compact. Daardoor zijn ze gemakkelijk te installeren als ruimte een probleem is.

 

Methode voor starten van de motor

Methode voor starten van de motor
Bron: http://www.youtube.com

Zoals eerder uitgelegd in deze handleiding voor startmotoren, hebben startmotoren verschillende aandrijfmechanismen. Omdat startmethodes voor motoren sterk variëren, moet je het type kiezen dat overeenkomt met je vermogensvereisten. Als je motor een lage compressie heeft, is een direct online motor geschikt. Startmotoren van dit type zijn het goedkoopst van allemaal en hun motor is gemakkelijk te onderhouden.

 

Aftermarket vs. OEM-startmotoren

Als je een startmotor koopt, heb je twee opties: een aftermarket exemplaar en een OEM exemplaar. Elk type heeft zijn voor- en nadelen. OEM-startmotoren zijn er niet in veel variaties, waardoor het gemakkelijk is om de juiste voor je auto te kiezen. Deze starters zijn echter vaak duurder.

Aftermarket starters kunnen van hoge kwaliteit zijn, soms zelfs beter dan de aftermarket versies. Een nadeel van deze startmotoren is hun brede assortiment, waardoor het moeilijk is om de juiste te vinden voor jouw motortype. Als je niet oppast, kun je een aftermarket startmotor krijgen die niet compatibel is. Over het algemeen hebben aftermarket starters veel nuttige eigenschappen.

 

Veelgestelde vragen bij het kopen en vervangen van een startmotor

 Er zijn er veel, en we hebben de meest gestelde vragen beantwoord.

Vraag. Hoeveel kost het om een startmotor te vervangen?

Antwoord. De kosten van startmotoren zijn afhankelijk van het type, het aandrijfmechanisme en de starttechniek. De kosten variëren ook per voertuigtype en merk. De grote variatie maakt het moeilijk om een exact bedrag te noemen. Verwacht echter dat de kosten meestal boven de $500 liggen voor zowel het nieuwe onderdeel als het arbeidsloon om het te installeren. De reparatiekosten van de startmotor zouden veel lager moeten zijn omdat er geen nieuwe startmotor wordt gebruikt. Maar het bedrag varieert afhankelijk van de onderdelen die worden vervangen of de complexiteit van het probleem.

 

Vraag. Hoe vind ik een startmotorreparatiebedrijf bij mij in de buurt?

Antwoord. Het kan moeilijk zijn om een betrouwbare reparateur of particulier te vinden. Desondanks zal een online zoekopdracht meestal de schepen bij jou in de buurt onthullen en kun je op basis van beoordelingen kiezen naar welke je gaat. Je kunt ook afgaan op mond-tot-mondreclame door rond te vragen bij goede vrienden of zelfs familieleden.

 

Vraag. Is het beter om de hele starter te vervangen als deze defect is?

Antwoord. Het is zeer aan te raden om dit te doen. Dat hangt echter grotendeels af van het soort fout. Het zou onlogisch zijn om een hele starter te vervangen waarvan het enige probleem een losse of gecorrodeerde verbinding is. Zeker als de andere onderdelen van het startsysteem in zowel de motor als de solenoïde in prima conditie zijn. Het hangt ook af van je budget. Met vervangingskosten die boven de $500 liggen, zou het economisch zinvol zijn om fouten te repareren in plaats van een nieuwe eenheid te installeren.

 

Vraag. Hoe moeilijk is het om een startmotor te vervangen?

Antwoord. Zonder iets te moeten repareren, zou de installatie van een nieuwe starter een van de gemakkelijkste moeten zijn in een voertuig. Het bestaat uit het verwijderen van de oude eenheid en het installeren van een nieuwe. Je hoeft alleen maar bouten los te draaien en vast te zetten.

Conclusie

 

De startmotor van een auto is een van de belangrijkste onderdelen van het startsysteem van de auto. Een defecte startmotor kan betekenen dat de auto niet start. Daarom is een goede werking essentieel. Na het lezen van deze handleiding voor startmotoren kun je nu beter voor de starter zorgen. Je begrijpt nu hoe hij werkt, welke verschillende types er zijn en hoe ze allemaal werken. De gids beschrijft ook de symptomen die wijzen op een haperende starter, zodat je vroeg genoeg actie kunt ondernemen. Met een vroege diagnose kun je dure vervangingen vermijden.

Je zult ooit een slechte starter hebben en voor de keuze staan om hem te repareren of te vervangen. We hebben een onderdeel toegevoegd om je daarbij te helpen. Startmotor vervangen betekent dat je een nieuw exemplaar moet kopen. Het laatste hoofdstuk is bedoeld om je te helpen het juiste type voor jouw voertuig te kiezen. De beste kwaliteit ook, door te weten op welke kenmerken je moet letten. Het is een gids die informatie bevat om ervoor te zorgen dat je nooit strandt door een defecte startmotor.

Inhoudsopgave
Neem contact met ons op
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden toepassen.

1 gedachte over “Starter Motor: The Definitive Guide”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNL

Toonaangevend in magneetventieltechnologie

Tiger Zhu - Oprichter

Een offerte aanvragen

Vertel ons wat u nodig hebt en laat T&X® het maken.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden toepassen.