De Productie en de Productienorm QC/T 810-2009 van de startmotorhefboom

elektromagneet starter-fabricage-en-productie-standaard-qct-810-2009

Startmotor elektromagneet productie en productie standaard

QC/T 810-2009

elektromagneet starter-fabricage-en-productie-standaard-qct-810-2009Deze productienorm voor startmagneten is uitgegeven door Chinees ministerie van Industrie en Informatietechnologie. De standaard referentiecode is QC/T 810-2009.

 

Deze gids is ontworpen om Chinese fabrikanten van elektromagneten voor starters te helpen bij het beheren van hun productie van elektromagneetschakelaars voor starters. De testmethoden en inspectiewijzen in deze gids zijn niet alleen gunstig voor het productiebeheer van de fabrikanten, maar kunnen ook nuttig zijn voor mensen die de elektromagneet van de starter moeten betrekken.

 

Door deze gids, zult u zeer goed geïnformeerd over de auto starter solenoid inspectie en doen beter dan 90% van de andere kopers die van plan zijn om sourcing starter solenoid uit China.

 

1. Bereik

Deze norm specificeert de testmethoden, inspectiemethode, normen en verpakking voor transport en opslag.

Deze norm is van toepassing op de elektromagneetschakelaar van de startmotor van de auto.

 

2. Referentiedocument

De volgende documenten bevatten bepalingen die, door verwijzing naar deze norm, bepalingen van deze norm vormen.

QC/T413-2002 Technische basisspecificaties voor elektrische autoapparatuur

QC/T731-2005 fundamentele technische specificaties voor auto startmotor

GB/T 4942.1-2006 Beschermingsgraad (IP Code) van de Roterende Elektro.

GB/T 2828.1 Bemonsteringsprocedures

 

3. Vereiste

 

3.1 Algemene vereisten

De elektromagneetschakelaar van de starter moet voldoen aan de vereisten van deze norm en de productietekeningen en technische documenten die zijn goedgekeurd door de regelgevende instantie.

 

3.2 Materiaal

De solenoïde materialen moeten in overeenstemming zijn met de overeenkomstige materiële normen en eisen van de klant, mag het materiaal geen asbest en cadmium metaal, kwik, lood, zeswaardig chroom bevatten.

 

3.3 Enkele en dubbele draad

De eendraadsmethode wordt over het algemeen gebruikt in de elektromagneet, negatieve aarde. Voor speciale behoeften kan de dubbeldraadsmethode ook worden toegepast na overleg met de fabrikant.

 

3.4 Bedrijfstoestand

De elektromagneet moet onder de volgende omstandigheden kunnen werken:

Bedrijfstemperatuur: -40°C ~ + 105°C

Relatieve vochtigheid: meer dan 96%

 

3.5 Vorm en Installeer dimensie

De vorm van de elektromagneet en de installatieafmetingen moeten voldoen aan de technische vereisten van het product.

 

3.6 Nominale bedrijfstijd

De elektromagneet heeft een korte werktijd, de nominale werktijd is 30 seconden.

 

3.7 Oppervlaktebescherming & montagekwaliteit

3.7.1 De prestaties van de oppervlaktebescherming van het magneetventiel moeten voldoen aan vereiste 3.15 van QC/T 413-2002.

3.7.2 De bevestigingsmiddelen van het magneetventiel mogen niet losgemaakt worden na montage. Het aanhaalmoment van de bevestigingsmiddelen met schroefdraad moet voldoen aan de gerelateerde vereisten QC/T 731-2005 of aan de vereisten van de klant.

 

3.8 Uitschakel- en vrijgavespanning

3.8.1 Bij een omgevingstemperatuur van 23°C ± 5°C is de magneetschakelaar gesloten en moet de spanning voldoen aan de vereisten van tabel 1.

Naam nominale spanning,V
12V 24V
Uitschakelspanning (V) ≤8.4 ≤16.8
Vrijgavespanning (V) ≤4.8 ≤9.6

 

3.8.2 Bij een omgevingstemperatuur van 105 moet de sluitspanning van de magneetschakelaar voldoen aan tabel 2.

Naam nominale spanning,V
12V 24V
Uitschakelspanning (V) ≤10.8 ≤21.6

 

 

3.9 Beschermingsgraad

De beschermingsgraad van de elektromagneet starter is IP54 zoals gespecificeerd in GB / T 4942.1 - 2006. En de prestaties moeten voldoen aan de vereisten van 3.8.1 van deze norm na de test van de beschermingsgraad.

 

3.10 Trillingsweerstand

De elektromagneet voor het starten moet worden onderworpen aan de trillingstest in drie richtingen: X, Y en Z. De zwaarte van de trillingstest moet voldoen aan de vereisten van tabel 3, "Installatie op de motor" in QC/T 413-2002. Na de test mag de elektromagneet niet beschadigd zijn, mag het aanhaalmoment niet hoger zijn dan 50% en moeten de prestaties voldoen aan de bepalingen van deze norm 3.8.1.

 

 

3.11 Duurzaamheid bij lage temperaturen

De uithoudingstest bij lage temperatuur van de elektromagneet starter moet voldoen aan de bepalingen van 3.10.1 in QC/T 413-2002 en de laagste opslagtemperatuur is -40 °C. Na de duurtest bij lage temperatuur moeten de prestaties van de elektromagneet starter voldoen aan de vereisten van 3.8.1 in deze norm.

 

3.12 Duurzaamheid bij hoge temperaturen

Het uithoudingsvermogen van de elektromagneet van de starter bij hoge temperaturen moet voldoen aan de bepalingen van 3.10.2 in QC / T413-2002. De hoogste opslagtemperatuur is 130°C. Na de duurtest bij hoge temperatuur moeten de prestaties van het elektromagneet starter voldoen aan de vereisten van 3.8.1 in deze norm.

 

3.13 Weerstand tegen thermische schokken

Thermische schoktest van de elektromagneet starter moet voldoen aan de bepalingen van 4.13 in QC / T 731-2005. Na de test moeten de prestaties voldoen aan de vereisten van 3.8.1 van deze norm.

 

3.14 Temperatuur- en vochtbestendigheid

De temperatuur- en vochtigheidstest van de elektromagneet starter moet voldoen aan de bepalingen van 3.11 in QC / T413-2002. Na de test moeten de prestaties voldoen aan de bepalingen van deze norm 3.8.1.

 

3.15 Corrosiebestendigheid

De elektromagneet van de starter moet bestand zijn tegen een zoutsproeitest van 96 uur. De prestaties na de test moeten voldoen aan de vereisten van 3.8.1 in deze norm.

 

3.16 Weerstand tegen diëlektrische spanning

De prestaties van de diëlektrische spanning van de elektromagneet van de starter moeten voldoen aan de bepalingen van 4.16 in QC/T731-2005. De waarde van de lekstroom moet minder zijn dan 10 mA.

 

3.17 Gasdichtheid

Voor de elektromagneet starter met extra gasdichte vereisten moeten de luchtdichte prestaties voldoen aan de technische vereisten van het product van de klant.

 

3.18 Contactweerstand

Wanneer er 200A stroom door het hoofdcontact van de elektromagneet starter loopt, moet de weerstandswaarde van de twee hoofdcontacten minder dan 1mΩ zijn.

 

3.19 Extra slag

Wanneer de hoofdcontacten van de elektromagneet gesloten zijn, moeten er extra slagvoorzieningen zijn die voldoen aan de technische vereisten.

 

3.20 zuigkracht

De zuigkracht van de elektromagneet starter moet voldoen aan de technische vereisten van het product.

 

3.21 Prestaties bij stroomuitval

De elektromagneet van de starter moet kunnen worden uitgeschakeld.

 

3,22 Ruwheid van kernoppervlak

De ruwheid van het oppervlak van de elektromagnetische ijzerkern moet voldoen aan de vereisten van de tekening. Wanneer de solenoïde schakelaar werkt, moet de kern flexibel kunnen bewegen en niet vastzitten.

 

3.23 Duurzaamheid

De duurzaamheid van de elektromagneet starter moet voldoen aan de technische vereisten van de starter.

 

4. Testmethode

 

4.1 Algemene testomstandigheden

A De nauwkeurigheidsklasse van de voltmeter en ampèremeter die worden gebruikt om de elektromagneet te testen, mag niet lager zijn dan klasse 0,5. Het meetinstrument mag niet lager zijn dan klasse 1,0. Tenzij anders is bepaald, moet de omgevingstemperatuur van de test 23°C ± 5°C zijn.

 

4.2 Inspectie van installatieafmetingen

De afmetingen van de magneetventielinstallatie moeten worden gecontroleerd met een meetinstrument dat voldoet aan de nauwkeurigheidseisen van het patroon.

 

4.3 Nominale bedrijfstijd

 

Installeer de elektromagneet van de starter op de bijpassende starter en test deze volgens de bepalingen van 5.2 in QC / T731-2005.

 

4.4 Oppervlaktebescherming en inspectie van de assemblagekwaliteit

4.4.1 De oppervlaktebescherming van het elektromagneet starter moet worden gecontroleerd volgens de bepalingen van 4.15 in QC / T413-2002.

 

4.4.2 De montagekwaliteit van de elektromagneet moet worden gecontroleerd met een speciaal meetinstrument.

 

4.5. Test van de scheidingsspanning

4.51. Controleer de elektromagneet met de starter samen volgens de bepalingen 5.20.1 in QC / T731-2005.

 

4.5.2. De controle van de gesloten spanning van de elektromagneet starter moet worden uitgevoerd op een speciale testbank. Hiermee kunnen de spoelen van de elektromagneet van de starter in serie worden geplaatst met een serieweerstand (simuleer de weerstand van de starter), meet de spanningswaarde van de elektromagneet terwijl deze de zuigkracht uitoefent onder de opgegeven luchtspleet.

 

4.6 Test van de vrijgavespanning

 

4.6.1 Controleer de elektromagneet met de starter samen volgens de bepalingen 5.20.2 in QC / T731-2005.

 

4.6.2 De controle van de vrijgavespanning van het elektromagneet starter moet worden uitgevoerd op een speciale testbank. Verlaag na de test van de uitschakelspanning (beginnend bij de uitschakelspanning) geleidelijk de voedingsspanning totdat de hoofdcontactpunten van de elektromagneetschakelaar losgekoppeld zijn. Op dit punt is de spanningswaarde de vrijgavespanning.

 

4.7 Test van de uitschakelspanning bij hoge temperatuur.

Bij een omgevingstemperatuur van 105 wordt de test uitgevoerd volgens voorschrift 4.5 in deze norm.

 

4.8 Test voor beschermingsgraad tegen binnendringen

Ingress protection rating test moet worden uitgevoerd in overeenstemming met bepaling GB/T492.1-2006.

 

4.9 Trillingsweerstand

De trillingsbestendigheidstest moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen 4.12 in QC / T 413-2002.

 

4.10 Duurzaamheidstest bij lage temperatuur

De duurtest bij lage temperatuur moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen 4.10.1 in QC/T413-2002.

 

4.11 Duurzaamheidstest bij hoge temperatuur

De duurtest bij hoge temperatuur moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen 4.10.2 in QC/T413-2002.

 

4.12 Temperatuurschoktest

De temperatuurschoktest moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen 5.11 in QC/T731-2005.

 

4.13 Temperatuur- en vochtbestendigheid

De test van de elektromagnetische temperatuur en vochtigheid moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen van 4.11 in QC / T413-2002.

 

4.14 Zoutneveltest

Zoutneveltest moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen van 4.13 in QC / T413-2002.

 

4.15 Weerstandstest diëlektrische spanning

De diëlektrische spanningstest moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen 5.13 in QC/T731-2005. En de test moet worden uitgevoerd voordat de massadraad van de magneetspoel wordt gelast.

 

4.16 Luchtdichtheid

Verzegel de elektromagneet van de starter vanaf de onderkant en voeg gespecificeerde luchtdruk toe. Plaats vervolgens de elektromagneet in het water, klanten kunnen ook om een speciaal bed vragen. Controleer of er binnen de opgegeven tijd belletjes in het water zitten. De test kan ook worden uitgevoerd op de speciale testbank als de klant daarom vraagt. De opgegeven luchtdruk en testtijd moeten in overeenstemming zijn met de productspecificaties.

 

4.17 Contactweerstandswaardetest.

De test moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen van 4.13 in QC / T413-2002.

 

4.18 Extra slagtest

Tests moeten worden uitgevoerd op een speciale testbank. Meet de afstand van het begin van de hoofdcontactonderbreking tot de beweegbare ijzeren kern in de uiterste stand.

 

4.19 Zuigkrachttest

Tests moeten worden uitgevoerd op een speciale testbank. Pas onder de gespecificeerde luchtspleet de gespecificeerde spanning toe op de elektromagneet van de starter en hang het contragewicht aan de beweegbare ijzeren kern om de zuigkracht te controleren.

 

4.20 Stroomonderbrekingstest.

Tests moeten worden uitgevoerd op een speciale testbank. Met de overeenkomende waarde van de startremstroom door het hoofdcontact van het startmagneet, de spanning van het startmagneet uitschakelen, het hoofdcontact moet onmiddellijk kunnen uitschakelen.

 

4.21 Ruwheid van kernoppervlak Controle

Controleer met een ruwheidstester of vergelijk met het monster.

 

4.22 Duurzaamheidstest

Installeer de elektromagneet starter in de bijpassende starter, test de elektromagneet volgens bepaling 5.17, 5.15, 5.19 in QC/T 731-2005.

 

5. Kwaliteitsborging

 

5.1 Kwaliteitsborging moet worden uitgevoerd volgens bepaling 3.7/3.8.1/3.19. Het product mag de fabrikant pas verlaten als het alle kwaliteitstesten heeft doorstaan en moet worden voorzien van productcertificering.

 

5.2 De klant moet de acceptatietest uitvoeren zoals vereist in GB/T 2828.1. Inspectiepunten, defectclassificatie en acceptatiekwaliteit zijn zoals weergegeven in Tabel 3.

  1. Algemeen inspectieniveau: secundair
  2. bemonsteringsplannen: Enkelvoudig bemonsteringsplan
reeks acceptatietest Groot defect klein defect aanvaardbare kwaliteitslimiet (AQL)
1 Prestaties oppervlaktebescherming & montagekwaliteit 4.0
2 Vorm en Installeer dimensie 0.4
3 Uitschakel- en vrijgavespanning 0.4
4 Extra beroerte 0.04

 

5.3 Formele tests moeten worden uitgevoerd volgens bepaling 5.5 in QC/T413-2002.

Tabel 4 toont de testgroep en de volgorde.

 

Testartikelen & volgorde Vereiste Testmethode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vorm en Installeer dimensie 3.5 4.2
Prestaties oppervlaktebescherming & montagekwaliteit 3.7 4.4

 

Uitschakel- en vrijgavespanning: 23?? 3.8.1 4.5?4.6
Extra beroerte 3.19 4.18
Prestaties bij lage temperaturen 3.11 4.10
Prestaties bij hoge temperaturen 3.12 4.11
Corrosiebestendigheid 3.15 4.14
Cutoff en Release spanning (105?) 3.8.2 4.7
Prestaties bij stroomuitval 3.21 4.20
Contactweerstand 3.18 4.17
Weerstand tegen thermische schokken 3.13 4.12
Nominale bedrijfstijd 3.6 4.3
zuigkracht 3.20 4.19
Beschermingsgraad 3.9 4.8
Temperatuur- en vochtbestendigheid 3.14 4.13
Trillingsweerstand 3.10 4.9
Gasdichtheid 3.17 4.16
Diëlektrische spanning weerstaat prestaties 3.16 4.15
duurzaamheid 3.23 4.22

 

6. Merken, verpakking, transport, opslag

Logo, verpakking, transport en opslag moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6 in QC/T413-2002.

Inhoudsopgave
Neem contact met ons op
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden toepassen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNL

Toonaangevend in magneetventieltechnologie

Tiger Zhu - Oprichter

Een offerte aanvragen

Vertel ons wat u nodig hebt en laat T&X® het maken.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden toepassen.